SPORTCURSUSSEN APRIL-JUNI
Onderstaande cursussen worden niet aangeboden van april tot juni maar zullen vanaf september weer in het aanbod opgenomen worden:
Figuurtraining - maandag, 9u30 - Kiewit
Figuurtraining - maandag, 11u - Kuringen
Workout after work, woensdag, 17u30 - sportzaaltje zwembad
Aquafit - woensdag, 18u45 - zwembad
Aquajogging, woensdag, 19u45 - zwembad
Pilates, dinsdag, 20u30 - Virga Jesse College

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 2021

 1. START INSCHRIJVINGEN
 2. REGISTREREN
 3. INSCHRIJVEN
 4. BETALEN
 5. ANNULATIE & TERUGBETALING
 6. WIJZIGINGEN
 7. SOCIALE KORTING
 8. VERZEKERING
 9. ATTESTEN
 10. OPVANG SPORTKAMPEN
 11. SAMENSTELLING GROEPEN
 12. PUNSTEN SPAREN
 13. BEELDMATERIAAL
 14. HUISREGELS

1. START INSCHRIJVINGEN

Hasselaren
 • Start online inschrijven vanaf zaterdag 9.00 uur
 • Start telefonisch inschrijven vanaf maandag 9.00 uur
Iedereen
 • Start online inschrijven vanaf maandag 17.00 uur
 • Start telefonisch inschrijven vanaf dinsdag 9.00 uur
2. REGISTREREN
2.1 Online: www.sporthasselt.be
Registreren kan via de ‘home pagina’ (welkom pagina) via de knop
 • ‘Registreer met eID’
 • ‘Registreer zonder eID’
De registratie verloopt in 3 stappen:
 • STAP 1: Maak een account aan voor deze toepassing. Voor een vlotte inschrijving raden we aan je vooraf te registreren. Let op, geef hiervoor de gegevens van de ouder op, inclusief het rijksregisternummer.
 • STAP 2: Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvang je een activatiemail op je e-mailadres.
 • STAP 3: Vervolgens kan je inloggen op je account en jouw gezinsleden toevoegen. Indien je kind reeds geregistreerd is onder een ander account, kan je dit zelf niet meer toevoegen onder jouw account. Contacteer hiervoor de afdeling sport.
Door in te loggen in ‘je account’, kan je steeds je gegevens aanpassen waar nodig.
Lukt dit niet? De medewerkers van de afdeling sport helpen je graag verder (011 23 94 50).
 • Bij het aanmaken van een account ben je verplicht de correcte gegevens in te vullen.
 • Bij wijzigingen dien je dit onmiddellijk aan te passen in je account of de medewerkers van de afdeling sport hiervoor te contacteren.
 • Bij foutieve adresgegevens wordt je account en mogelijke inschrijvingen geschrapt.
2.2 Telefonisch: 011 23 94 50
Om de telefonisch registratie vlotter te laten verlopen verzoeken we je onderstaande gegevens van elke deelnemers die je wenst in te schrijven binnen handbereik te hebben:
 1. naam
 2. domicilieadres
 3. rijksregisternummer
 4. telefoonnummer (ouder)
 5. e-mailadres (ouder)

2.3 Co-ouderschap
Co-ouderschap kan sinds 2021 geregistreerd worden in het co-ouderschapsregister bij de dienst bevolking (bevolking@hasselt.be of 011 23 90 00)
Wanneer je kind minstens 50% bij de co-ouder in Hasselt verblijft, ontvang je bij de dienst bevolking een getuigschrift. Als je dit getuigschrift minstens 7 dagen voor aanvang van de inschrijvingen mailt aan sportpromotie@hasselt.be, kan je na bevestiging genieten van het voordeel om als Hasselaar vooraf in te schrijven.

3. INSCHRIJVEN
Door in te schrijven verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
3.1 Online: www.sporthasselt.be
Je kan pas inschrijven op het ogenblik waarop de online inschrijvingen starten. Als je voor zaterdag 9 uur het aanbod opent, kan je het enkel bekijken.
 • Klik alle gewenste activiteiten aan.
 • Selecteer de deelnemer(s).
 • Voeg toe aan winkelmandje.
  (Opgelet: de inhoud van het winkelmandje wordt gedurende 20 min. bewaard)
 • Betaal onmiddellijk online (nadat je alle activiteiten hebt toegevoegd).
Volzet? Je kan je registreren op de wachtlijst van zodra alle plaatsen zijn ingevuld.
Het is altijd mogelijk dat er door omstandigheden terug plaatsen vrijkomen. De afdeling sport neemt hiervoor telefonisch met jou contact op.
De wachtlijst is enkel van toepassing op de activiteit waarvoor je je op de wachtlijst hebt opgegeven en vervalt na deze periode.

3.2 Telefonisch: 011 23 94 50
Vereiste gegevens om de inschrijving vlot te laten verlopen
 • code van de activiteit
 • naam & voornaam van de deelnemers die je wenst in te schrijven
 • rijksregisternummer van elke deelnemer
 • adresgegevens van elke deelnemer (domicilie)
 • telefoonnummer(s) (ouder)
 • e-mailadres (ouder)
4. BETALEN
4.1 Na online inschrijving
Bij online inschrijven betaal je onmiddellijk online na bevestiging van je winkelmandje.

4.2 Na telefonische inschrijving
Je ontvangt een overzicht van je inschrijving per mail of per post. Hierop vind je de betalingsmodaliteiten. Je dient te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op de afrekening. Vergeet niet de gestructureerde mededeling bij betaling mee te geven.
Rekeningnummer: BE12 7370 4055 0992

4.3 Openstaande betaling
Een account wordt geblokkeerd voor verdere inschrijvingen, indien het openstaande betalingen bevat, waarbij de vervaldatum overschreden is.

5. ANNULATIE & TERUGBETALING
5.1 Annuleren

 • Gebeurt steeds schriftelijk op het e-mailadres sportpromotie@hasselt.be.
 • De datum van de mail geldt als annulatiemoment.
 • Tot 2 werkdagen na inschrijving kan je kosteloos annuleren.
 • ≥ 7 dagen voor de start van de activiteit: administratiekost van 5,00 euro.
 • < 7 dagen voor de start van de activiteit: geen terugbetaling.
5.2 Annuleren wegens ziekte
 • Gebeurt steeds schriftelijk op het e-mailadres sportpromotie@hasselt.be.
 • De datum van de mail geldt als annulatiemoment.
 • Bij annulatie vóór aanvang van de activiteit wordt er na voorlegging van een doktersattest bij de terugbetaling een administratiekost van 2,50 euro aangerekend.
 • Bij annulatie tijdens de activiteit wordt na voorlegging van een doktersattest enkel het resterende deel van de activiteit terugbetaald.. Hierbij wordt eveneens een administratiekost van 2,50 euro aangerekend. Gemiste deelnames tussenin worden niet terugbetaald
 • Opgelet: zonder doktersattest kan er geen terugbetaling gebeuren.
5.3 Terugbetaling
 • De terugbetaling gebeurt zo spoedig mogelijk.
 • De terugbetaling gebeurt steeds op het rekeningnummer dat in je account bij ‘mijn gezin’ onder de naam van de accounthouder staat. Dit is niet per definitie het rekeningnummer waarmee je (online) betaalt. Dit nummer kan je ten alle tijden zelf wijzigen.
 • Wanneer een activiteit wordt geschrapt wegens te weinig inschrijvingen, krijg je het volledige inschrijfgeld teruggestort. Er kan in de mate van het mogelijke voor jou een gepast alternatief worden gezocht.
6. WIJZIGINGEN
 • Wisselen van activiteit is mogelijk, voor zover er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.
 • Kan enkel telefonisch op het nummer 011 23 94 50
 • Tot 2 werkdagen na inschrijving kan je kosteloos wijzigen. Hierna wordt een administratiekost van 5,00 euro aangerekend.
7. SOCIALE KORTING
Activiteiten die in aanmerking komen voor een sociale korting kan je terugvinden op de website door links te filteren op ‘sociale korting’ onder ‘tarief’.
Je kan enkel gebruik maken van het reductietarief indien de inschrijving verloopt via volgende organisaties. Gelieve deze organisaties voor de start van de inschrijvingen te contacteren. Het is niet mogelijk om na de inschrijving deze korting te verrekenen.
7.1 Rap op stap
Helpt bij vakantie- en vrijetijdswensen van mensen met een beperkt budget. Je vindt er een ruim aanbod aan betaalbare vrijetijdsbestedingen. Zoals kortingen op daguitstappen, cultuur en vakanties. Je kan er een tussenkomst krijgen voor het inschrijvingsgeld bij je sportclub of jeugdbeweging. Je kan hier tevens terecht voor de Uitpas aan kansentarief.
Rap op Stap Limburg - HORIZONT vzw
Welzijnscampus, A. Rodenbachstraat 20/6 3500 Hasselt
Woensdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Iedere eerste woensdag van de maand tot 18u30
011 23 24 95 | hasselt@rapopstap.be
7.2 OCMW
Wat als je niet zelf kan betalen? Je kan hulp vragen aan het OCMW van de stad Hasselt. Daar wordt na een sociaal onderzoek beslist of er eventueel een financiële tussenkomst mogelijk is. Indien je reeds een dossier hebt bij het OCMW Hasselt, vraag aan je maatschappelijk werker om je in te schrijven via de afdeling sport en bespreek welke financiële tussenkomst mogelijk is.
OCMW | Sociale dienst
Limburgplein 1 3500 Hasselt
011 23 90 00 | 0800 90 280 (Gratis nummer) | socialedienst.ocmw@hasselt.be
7.3 Wie komt in aanmerking?
 • mensen met leefloon
 • verhoogde tegemoetkoming
 • werknemers in een beschutte of sociale werkplaats
 • mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling
8. VERZEKERING
 • De verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is bij alle activiteiten inbegrepen in de prijs.
 • Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen:
  • Tijdens de verplaatsing naar/van de activiteit (enkel tijdens de kortste verplaatsing, vlak voor/na de activiteit)
  • Tijdens de activiteit
 • Indien je je kwetst, vraag je een verzekeringspapier aan de lesgever.
 • Volg de procedure die je samen het verzekeringspapier ontvangt en bezorg het zo snel mogelijk aan de afdeling sport:
Binnenbrengen of opsturen:
VZW Sportpromotie
Limburgplein 1
3500 HASSELT
Inscannen en mailen:
sportpromotie@hasselt.be
 • Materiële schade (aan kledij, bril, horloge, GSM,…) is niet verzekerd.
 • We zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van spullen. Als de deelnemer iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten (je familiale verzekering).
Vergeet je inschrijving niet te annuleren indien je niet meer kan deelnemen aan de activiteit.

9. ATTESTEN
9.1 Attesten mutualiteit

Voor wie?
Iedereen die een activiteit bij ons heeft gevolgd en betaald.
Wat is jouw voordeel?
Dit is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Informeer bij jouw ziekenfonds welk voordeel je geniet.
Wat moet je doen?
Het attest voor de mutualiteit kan je downloaden via de ouderzone van je account zodra de activiteit beëindigd is. Je hoeft ons dit attest niet meer te bezorgen en kan dit rechtstreeks bij jouw mutualiteit indienen.

9.2 Fiscale attesten
Voor wie?
Alle kinderen t/m 14 jaar die bij ons een activiteit hebben gevolgd en betaald.
Wat is jouw voordeel?
Dit attest kan je samen met je belastingaangifte indienen.
Wat moet je doen?
Je hoeft hier niets voor te doen. Als jouw kind in een bepaald kalenderjaar één of meerdere activiteiten heeft gevolgd, dan krijg je het volgend kalenderjaar automatisch een fiscaal attest hiervoor. Opgelet: op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen of openstaande facturen worden hier niet op vermeld. Er worden geen nieuwe attesten gemaakt indien kinderen door andere ouders werden ingeschreven.

10. OPVANG SPORTKAMPEN
Opvang is slechts op enkele locatie(s) beschikbaar.
Zie de aanduiding op de website voor het sportkamp (*) of (*-*).
Hier worden onder begeleiding spelletjes gespeeld met de kinderen.

10.1 Opvang Afdeling Sport (*)
 • Er is opvang voorzien in de sporthal van
  • 8.00 uur tot het aanvangsuur van het kamp
  • Het einduur van het kamp tot 17.30 uur
   Gelieve deze uren te respecteren!
 • Prijs opvang:
  • 5 dagen kamp = 20,00 euro
  • 4 dagen kamp = 16,00 euro
  • 3 dagen kamp = 12,00 euro
De prijs is steeds te betalen voor de hele week. Er kan niet per dag betaald worden!
De afdeling sport behoudt zich het recht om de opvang te annuleren, bij te weinig inschrijvingen.

10.2 Opvang i.s.m. externe organisatie (*-*)
OPGELET! Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij de externe organisatie.
11. SAMENSTELLING GROEPEN
De samenstelling van de groepen gebeurt op basis van leeftijd (geboortejaar) en het gekozen aanbod. Indien de leeftijd dit toelaat mogen vriendjes samen in een groep zitten.
Voor de zwemlessen gebeurt dit op basis van het niveau van het kind en niet op basis van leeftijd.

12. PUNTEN SPAREN
12.1 Promoartikel

Spaar mee voor 1 van onze HASSELTSPORT-artikelen en maak deel uit van de Hasseltse sportcommunity!
Elk activiteit (twv min 25€) geeft recht op 1 spaarpunt dat automatisch geregistreerd wordt door de Afdeling Sport.
Je kan sparen voor 1 of meerdere hippe promoartikelen: een T-shirt , een rugzak, een Doppler drinkbus, een badhanddoek of hoodie.
De HASSELTSPORT-artikelen zijn verkrijgbaar in verschillende blitse kleuren! Dit op basis van beschikbaarheid op dat moment.

12.2 Puntenaantal
Raadpleeg jouw account om na ta gaan hoeveel punten jij reeds gespaard hebt.

12.3 Afhalen
De afdeling sport organiseert enkele keren per jaar diverse afhaalmomenten. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.

13. BEELDMATERIAAL
Tijdens de activiteiten kan er beeldmateriaal gemaakt worden. Door je in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons toestemming om dit te gebruiken ter publicatie van sportpromotionele activiteiten van de stad Hasselt. Indien je niet wenst in beeld te komen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

14. HUISREGELS
14.1 Algemeen

 • Wij verwachten van elke deelnemer respect t.o.v. de sportmonitoren/lesgevers, de andere deelnemers, materiaal en de omgeving. Bij een ernstige overtreding zal de deelnemer uitgesloten worden van de activiteit, zonder dat deze aanspraak maakt op enige vorm van terugbetaling.
 • Gelieve de begin- en einduren van de activiteiten te respecteren. De deelnemers blijven tot een kwartier vóór de start van de activiteit en vanaf het afhalen na de activiteit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Kinderen worden gebracht tot bij de monitor en daar ook afgehaald.
 • De lesgevers/externe partners, waar de afdeling sport mee samenwerkt, krijgen toegang tot de contactgegevens van de deelnemers voor de specifieke activiteit die zij verzorgen voor de duurtijd van de activiteit. Dit voor beheer aanwezigheid, te informeren en contacteren in kader van de specifieke activiteit, waarvoor de deelnemer ingeschreven is. Mogelijks contacteert de lesgever de deelnemer voor de aanvang van de activiteit om praktische afspraken te maken. Dit kan via e-mail of een whatsapp groep (na toestemming van de deelnemer). De deelnemer kan ten allen tijde vragen om de gegevens te wissen.
 • We bieden sportactiviteiten aan, dus dragen de deelnemers sportkleding en sportschoenen, ook kleuters! Breng je (indoor) sportschoenen (let op: geen zolen die strepen achterlaten!) in je sporttas mee en doe ze pas aan in de sporthal. Zo houden we de sporthal veilig en proper voor iedereen.
 • Kleuters moeten zindelijk zijn. Voorzie reservekledij voor ongelukjes.
 • Denk aan het milieu! Breng een drinkbus met water mee. Drinkbussen kunnen op elke locatie met kraantjeswater bijgevuld worden.
14.2 Sportkampen
 • Je kan enkel inschrijven voor een hele week, niet per dag. Dit geldt zowel voor de sportkampen als voor de opvang.
 • Bij alle kampen wordt er regelmatig een korte pauze gehouden. Gelieve de kinderen water en een gezond tussendoortje mee te geven.
 • Iedereen heeft dagelijks een (gezond) lunchpakket en voldoende drank bij.
 • Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan. Regenjas en warme kledij in het najaar of zonnecrème en een petje in de zomer zijn soms geen overbodige luxe!
 • Buitensportkampen: voorzie zelf zonnemelk, muggenmelk en controleer regelmatig op teken!
back to top